Новости Крыма

РІШЕННЯ №20 вiд 31.01.2011 р.

04.03.2011, 17:00 Просмотров: 854
РІШЕННЯ №20 вiд 31.01.2011 р.
Про затвердження методики розрахунку ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території м. АлупкаУКРАЇНА АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
АЛУПКІНСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VI скликання
РІШЕННЯ
31.01.2011р. № 20 м. Алупка
Про затвердження методики розрахунку ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території м. Алупка
В відповідності з Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, керуючись ст. 21 Закону України «Про оренду землі», п. 34, 35 ст. 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання порядку розрахунку орендної плати за використання земельних ділянок на території м. Алупка в відповідності з їх нормативно-грошовою оцінкою, створення рівних умов для всіх суб’єктів господарювання, зважаючи на необхідність подальшого динамічного соціально-економічного розвитку міста та забезпечення ефективного використання земельного фонду, Алупкінська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Методику розрахунку ставок орендної плати за користування земельними ділянками на території м. Алупка згідно з додатком №1.
2. Раніше прийняті рішення щодо зниження орендної ставки вважати такими, що втратили чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Алупкінської міської ради з питань землекористування та захисту навколишнього середовища (голова комісії Мурдід М.П.).
Алупкінський міський голова В. Толстоног

Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення № 20 VI-сесії VI- скликання
Алупкінської міської ради
від 31.01.2011р.
Методика
розрахунку ставок орендної плати за користування
земельними ділянками на території м. Алупка
1. Загальні положення
Методика розрахунку орендної плати за користування земельними
ділянками територіальної громади м. Алупка розроблена згідно с законами України «Про оренду землі», “Про оренду державного та комунального майна”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,” “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Цивільного та Господарського Кодексів України, Земельного Кодексу України з метою правового забезпечення процесу розрахунку, внесення плати за оренду земельних ділянок, створення єдиного організаційно-економічного механізму нарахування орендної плати та інших платежів, пов’язаних з орендою земельних ділянок на територіальної громади м. Алупка.
2. Порядок розрахунку орендної плати за користування
земельними ділянками
2.1. Порядок розрахунку орендної плати за користування земельними
ділянками визначається за цією Методикою.
2.2. Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
2.3. Орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.
2.4. Базою для обчислення орендної плати є нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається в оренду. Нормативна грошова оцінка земель м. Алупка проводиться у відповідності з чинним законодавством України і підлягає затвердженню Алупкінською міською радою. Показники оцінки підлягають щорічного станом на 1 січня уточнення на коефіцієнт індексації відповідно до порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
2.5. Розрахунок річної орендної плати за використання земельних
ділянок які передаються в оренду, розраховується по формулі:
А = Рзп * К(і) *Сцп
де:
А – річна сума орендної плати;
Рзп – розмір земельного податку в відповідності з нормативною грошовою оцінкою (встановлюється на рівні одного відсотка від нормативної грошової оцінки);

К(і) – коефіцієнт індексації.
Сцп – ставка орендної плати згідно з її цільовим призначенням;
2.6. Ставка орендної плати встановлюється у відповідності з їх цільовим
призначенням земельної ділянки згідно з п. 5 ціеї Методики.
3. Розмір, форма і порядок внесення орендної плати
3.1. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін на підставі вимог чинного законодавства, цього Положення та зазначається у договорі оренди земельної ділянки.
3.2. Орендна плата сплачується орендарем з дня виникнення права користування земельною ділянкою.
3.3. Річна орендна плата за земельні ділянки не може бути меншою трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю», і перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки. У випадку, якщо розрахунковий розмір орендної плати перевищує 12 % грошової нормативної оцінки земельної ділянки, розмір річної орендної плати встановлюється на рівні 12 % грошової нормативної оцінки.
У разі визначення орендаря на конкурентних засадах може бути встановлений більший розмір орендної плати, ніж зазначений у цій частині.
3.4. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі. Внесення орендної плати здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів через фінансові установи у строки, визначені договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства.
3.5. Договором оренди повинна передбачатися щомісячна орендна плата виходячи з її річного розміру, визначеного згідно з цією Методикою.
3.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати, яку сплачує орендар.
3.7. Для земельних ділянок, які надаються під забудову, орендна плата визначається окремо на період будівництва і на період експлуатації об'єкту містобудування та зазначається в одному договорі оренди.
3.8. У разі припинення права користування земельною ділянкою орендна плата сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні.
3.9. У разі визнання в судовому порядку договору оренди землі недійсним отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди не повертається.
4. ЗМІНА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
4.1. Розмір орендної плати підлягає обов'язковому перегляду у разі:
а) зміни функціонального використання земельної ділянки, передбаченого договором;
б) внаслідок інфляції (щорічного уточнення на коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земельної ділянки);
в) зміни розміру земельного податку;
г) зміни ставки орендної плати;
д) в інших випадках передбачених законодавством України.
4.2. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини, що підтверджено належними документами.
4.3. У інших випадках перегляд розміру орендної плати може здійснюватися лише за письмовою згодою сторін та у порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки.
5. Коефіцієнти орендної плати у відповідності з цільовим призначенням
земельної ділянки:

н/п Категорія земель і основне цільове призначення земельних ділянок державної форми власності, переданих в оренду Ставки орендної плати
1 2 3
1. Землі житлової забудови
1.1 Будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд для фізичних осіб 10
1.2 Обслуговування садів для фізичних осіб 10
1.3 Гаражне будівництво. Земельні ділянки для індивідуальних гаражів 6
1.4 Земельні ділянки надані в користування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків 6
1.5 Інші об’єкти житлової забудови 12
2. Землі громадської забудови
2.1 Земельні ділянки громадських, партійних, благодійних організацій 6
2.2 Будівництво, реконструкція і обслуговування дитячих центрів художньої творчості 6
2.3 Об’єкти соціальної інфраструктури 6
2.4 Інші об’єкти громадської забудови 6
3. Землі комерційного використання
3.1 Будівництво, реконструкція і обслуговування об’єктів з торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами (магазини, кіоски (крім кіосків з продажу книг, журналів, газет), торгові павільйони) 10
3.2 Обслуговування кіосків з продажу книг, журналів, газет 10
3.3 Будівництво, реконструкція і обслуговування торгівельних комплексів і супермаркетів 10
3.4 Будівництво, реконструкція і обслуговування продовольчих ринків 10
3.5 Будівництво і обслуговування речових ринків 10
3.6 Заклади ресторанного господарства (їдальні, кафе, бари, ресторани, літні площадки) 10
3.7 Земельні ділянки під громадські вбиральні 12
3.8 Реконструкція і обслуговування приміщень зупинок 10
3.9 Будівництво, реконструкція і обслуговування об’єктів сфери готельних послуг( готельні комплекси, торгово-готельні комплекси) 10
3.10 Земельні ділянки під пансіонати 10
3.11 Будівництво і обслуговування банківських, фінансових та кредитних установ 12
3.12 Будівництво і обслуговування комплексів в сфері розваг (атракціони, культурно-розважальні комплекси, більярдні) 12
3.13 Будівництво і обслуговування об’єктів автосервісу (АЗС,СТО, автосалони, автомагазини, автомийки і т.п.) 12
3.14 Будівництво, реконструкція і обслуговування платних стоянок 12
3.15 Будівництво і обслуговування аптек, здійснення платних медичних послуг 10
3.16 Малі архітектурні форми ( у т.ч. кіоски) 10
3.17 Земельні ділянки під розміщення адміністративних будівель суб’єктів господарської діяльності 12
3.18 Об’єкти сфери послуг (ремонт одягу, взуття, побутової техніки, хімчистки та ін.) 6
3.19 Земельні ділянки під салонами краси, перукарнями, приватними лікувальними закладами 12
3.20 Земельні ділянки під складами, гаражами, допоміжними спорудами суб’єктів господарської діяльності 10
3.21 Обслуговування пляжних зон 12
3.22 Будівництво, реконструкція і обслуговування багатоквартирних, багатофункціональних та багатоповерхових житлових будинків, рекреаційних , рекреаційно-готельних, адміністративно - господарських комплексів приватних пансіонатів, корпусів санаторіїв-профілакторіїв, міської набережної і міського пляжу 12
3.23 Інші об’єкти комерційного призначення 12
4. Землі промисловості
4.1 Землі промисловості, зокрема: 4.2 Під розміщення та обслуговування промислово-складської бази з виробництва будівельних матеріалів 6
4.3 Під розміщення підприємств харчової промисловості і переробки сільськогосподарської продукції 6
4.4 Під розміщення інших виробничих об’єктів 6
4.5 Виробництво безалкогольних напитків 6
4.6 Об’єкти приймання вторинної сировини і склотари 6
4.7 Переробка сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування 6
4.8 Приймання, упакування та переробка металобрухту 12
5. Землі транспорту і зв’язку
5.1 Землі транспорту 12
5.2 Землі енергетики 12
5.3 Землі зв’язку та мобільного зв’язку 12
5.4 Землі інших об’єктів транспорту і зв’язку 12
5.5 Землі іншого призначення 10
6. Землі технічної інфраструктури
6.1 Обслуговування резервуару чистої води 6
6.2 Інші об’єктів технічної інфраструктури 6
7. Землі рекреаційні і відкриті
7.1 Будівництво, реконструкція та обслуговування санаторіїв (корпусів санаторіїв), пансіонатів (спальних корпусів в пансіонатах), баз відпочинку і кемпінгів 12
7.2 Обслуговування пляжних зон 12
7.3 Дитячі туристичні і оздоровчі табори 6
7.4 Будівництво і обслуговування рекреаційного комплексу 12
7.5 Будівництво і обслуговування споруд берегового укріплення та протизсувних споруд 10
7.6 Сервітути 6
7.7 Інші об’єкти рекреаційного призначення 12
8. Інше
8.1 Земельні ділянки, які використовуються з порушенням земельного законодавства або умов договору оренди землі 12
8.2 Земельні ділянки – на період будівництва об’єктів, визначеного дозволом на виконання будівельних робіт, наданим на нормативний термін будівництва, або на термін дії договору (контракту) підряду на будівництво об’єкта, без продовження даного терміну
Земельні ділянки на яких перевищено нормативний термін будівництва: 6
- на 6 місяців; 7
- на 12 місяців; 9
- на 18 місяців 12
Секретар Алупкінського міського ради Постніков П.А.
Раздел:
Календарь
< Март Март, 2020 Апрель 
пн вт ср чт пт сб вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26

Последние новости